چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

.

نقش بیولوژیک عناصر کمیاب در سلامت و کیفیت زندگی انسان نشاندهنده اهمیت وافر این عناصر کم مقدارحیاتی در زندگی انسان می باشد. تحقیقات مختلف که هر روزه در این زمینه صورت می گیرد منجر به شناخت هر چه بیشتر و بهتر این وظائف و آثار بیولوژیک گشته است.

برگزاری سه دوره کنگره عناصر کمیاب در طی سال های 1385 تا 1391 نیز با هدف بیان و برجسته نمودن اهمیت این عناصر در جامعه علمی کشور صورت گرفته است.

اکنون نیز چهارمین کنگره عناصر کمیاب به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در صدد است محیطی علمی جهت تبادل تجربیات و آشنایی هر جه بیشتر با آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای صورت گرفته در این خصوص را فراهم آورد.

.

 

.

.

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.50.19.fa
برگشت به اصل مطلب