چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تدوین چکیده مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

 

 

  راهنمای تدوین چکیده مقاله

  چکیده مقالات باید به زبان فارسی و انگلیسی بوده و  از طریق وبسایت کنگره ارسال شوند.

  هر خلاصه مقاله باید شامل این موارد باشد: عنوان، نویسندگان، آدرس نویسندگان و متن خلاصه مقاله حاوی

  مقدمه و هدف، مواد و روشها، یافته ها و نتیجه گیری باشد.

  نکته مهم: لطفاً در تهیه خلاصه مقاله موارد زیر را رعایت بفرمایید :

  1. قلم، اندازه و حاشیه ها:

  لطفا از قلم Times New Roman با اندازه 12 و حاشیه صفحه 1 اینچ استفاده نمائید.

  2. عنوان مقاله:

  دقت فرمایید که فقط حرف اول کلمه اول با حرف بزرگ و بقیه حروف کلمات (به غیر از اسامی خاص) با

  حروف کوچک باشد. کل عنوان Bold شود.

  3. نویسندگان:

  درصورتیکه بیش از یک نویسنده وجود دارد، نویسنده ارائه دهنده را با یک ستاره متمایز نمائید .

  اسم نویسندگان را به صورت نام خانوادگی و حرف اول نام مشخص فرمایید. اسامی را با یک کاما از هم جدا

  کنید و در انتهای نام از اعداد Superscript استفاده کنید. لطفاً درجه علمی (نظیر MD ، MSc و PhD ) و درجه

  دانشگاهی نظیر( استادیار) نویسندگان را ذکر نفرمایید.

  مثال:

  الیاسی ف 1 * ، سماوات ز2

  4. آدرس نویسندگان:

  آدرس نویسندگان را لطفا به ترتیب زیر تهیه نمایید:

  گروه (یا بیمارستان)، دانشکده (یا مرکز تحقیقاتی)، دانشگاه، شهر، کشور

  آدرس هر نویسنده را در یک خط مجزا بنویسید و برای مشخص کردن آدرس هر نویسنده از اعداد

  Superscript در ابتدای خط استفاده کنید.

  مثال:

  1. گروه تغذیه ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

  2 . پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

  5. متن خالصه مقاله:

  متن خلاصه مقاله (بدون عنوان، نام و آدرس نویسندگان) حداکثر 400 کلمه می تواند باشد. شکل یا نمودار در

  خلاصه مقاله پذیرفته نمیشود. متن خلاصه مقاله حتماً باید شامل قسمتهای مقدمه و هدف، روش مطالعه، یافته ها

  و بحث و نتیجه گیری باشد. لطفاً عناوین هر قسمت Bold شود.

  6. کلمات کلیدی:

  نویسندگان میباید حداکثر تا 5 کلمه را به عنوان کلمات کلیدی ارائه نمایند تا موجب تسریع در یافتن خلاصه

  مقاله توسط سایر افراد شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.67.21.fa
برگشت به اصل مطلب