چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- تماس با دبیرخانه
دبیر خانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

همدان- خیابان شهید فهمیده- مقابل پارک مردم- مجتمع دانشگاه علوم پزشکی-  معاونت تحقیقات و فناوری        

  تلفن و فکس            38380496 - 081

 

پست الکترونیکی                                           elements@umsha.ac.ir

 

                

 

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.77.13.fa
برگشت به اصل مطلب