چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران- نام وشماره تلفن هتل ها
هتل های همدان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره تلفن چند مورد ازهتل های همدان

1- هتل پارسیان آزادی                   4 -38380001 -081                     فاصله زمانی تقریبی تا محل همایش 5 دقیقه

2-هتل باباطاهر                            34226517 -081 و3427184-081   فاصله زمانی تقریبی تا محل همایش15 دقیقه

3-هتل بوعلی                              38252822 -081 و38250788-081 فاصله زمانی تقریبی تا محل همایش 15دقیقه

4- هتل خاتم                                9- 34244410 - 081                   فاصله زمانی تقریبی تا محل همایش 10دقیقه

5- هتل آرین                                77- 38261266 -081                    فاصله زمانی تقریبی تا محل همایش15دقیقه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران:
http://elements.umsha.ac.ir/find.php?item=1.88.18.fa
برگشت به اصل مطلب